Gepatenteerd Precisie Geluidsfilter

NoNoise op TV

Kijk hier voor meer informatie over NoNoise!

nonoise op tv
DISCLAIMER

Gebruiksvoorwaarden
De inhoud van deze website is gericht op Nederlandse bezoekers. Op het bezoek van deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Informatie
De informatie op deze site dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. De informatie is niet bedoeld als advies en ook niet bedoeld voor het oplossen van individuele (medische) oorproblemen. Neem contact op met je arts, apotheker of specialist als je behoefte hebt aan een diagnose of een behandeling nodig denkt te hebben.
Indien je NoNoise gaat gebruiken, lees dan altijd vóór het gebruik de gebruiksaanwijzing. Hoewel de producent van NoNoise haar uiterste best doet om de informatie op deze site zo accuraat mogelijk te houden, kan zij zulks niet garanderen. De producent van NoNoise is nooit aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die het gevolg is van onjuist gebruik van de informatie op deze site.

Intellectuele eigendom
Deze website en de inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, geluiden, afbeeldingen, foto's, merken, logo's en andere materialen eigendom van NoNoise. Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze website te verveelvoudigen, verkopen, verhuren, op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van Myrpharma/ NoNoise. Het is wel zonder voorafgaande toestemming toegestaan:
• materialen te printen of te downloaden voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt.
• materialen te reproduceren met als doel deze zonder commercieel oogmerk te verstrekken aan een derde voor persoonlijk niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt en dat deze derde op de hoogte wordt gebracht van het feit dat deze voorwaarden van toepassing zijn.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over de disclaimer of het privacybeleid van NoNoise, dan kunt u deze schriftelijk stellen aan: Myrpharma/ NoNoise (t.a.v. afd. klantenservice), Venenweg 1, 1261 HX Blaricum. Het kan ook per mail: info@geenlawaai.com

Wijzigingen
Myrpharma/ NoNoise behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer of de privacy statement. Controleert u daarom regelmatig de privacy statement van Myrpharma/ NoNoise. Blaricum, oktober 2014

Copyright informatie
Myrpharma/ NoNoise
Venenweg 1
1261 HX Blaricum
+31 (0)6 46 281 151
info@geenlawaai.com


Precisie–Geluidsfiltering


Het is goed om lawaai te blokkeren - maar soms is het toch noodzakelijk om de conversatie te kunnen blijven horen, of het gehuil van een baby, de toeter van een auto enz.

Gepatenteerde NoNoise Precisie-Geluidsfiltering betekent dat u lawaai kunt reduceren dat u niet wil horen, maar wél de geluiden die u wilt horen.

Geen “doffe geluiden”-effect


Gebruikelijke oordoppen geven veelal “een verstopte oren gevoel” en onnatuurlijk horen. Het constant horen van doffe geluiden of het verstopte oren gevoel kan over langere tijd storend werken en kan zelfs onze balans en fysieke beoordelings-vermogen beïnvloeden. Wij hebben dit effect geëlimineerd met als doel het hoogste draag- en gebruikscomfort.

Siliconenvrije constructie


Veel mensen hebben bedenkingen over gezondheid m.b.t. het gebruik van siliconen. (Medische- of andere siliconen). Daarom bieden wij een siliconenvrije constructie, hetgeen zeer geapprecieerd wordt door vooral degenen die regelmatig hun Gehoorbeschermers dragen. De unieke uitwendige constructie uit Thermoplastic geeft een hoog draagomfort.